1535562188 hqdefault - Kênh Phun Điêu - Hướng dẫn kẻ mắt và kẻ chân mày | Easy Eyeliner and Eyebrow  Tutorial For Beginners | Amazing Hairstyles
1535118460 hqdefault - Kênh Phun Điêu - Hướng dẫn kẻ chân mày | Eyebrow Tutorial | Easy Eyebrow Tutorial Ror Beginners | Part 6 | Amazing Hairstyles
1535055457 maxresdefault - Kênh Phun Điêu - [Sheis.vn] Vẽ Chân Mày Ngang Đơn Giản // TIP | Sheis.vn
1533898017 hqdefault - Kênh Phun Điêu - Hướng dẫn kẻ chân mày - Eyebrow Tutorial -  Easy Eyebrow Tutorial Ror Beginners  Part 5 | Amazing Hairstyles
1533182460 hqdefault - Kênh Phun Điêu - Tạo Hình Chân Mày Tại Benefit Brow Bar | Sheis.vn
1533032641 hqdefault - Kênh Phun Điêu - Hướng dẫn kẻ chân mày - Eyebrow Tutorial -  Easy Eyebrow Tutorial Ror Beginners  P4 | Amazing Hairstyles
1532555165 maxresdefault - Kênh Phun Điêu - [Sheis.vn] Bí Quyết Kẻ Chân Mày Tự Nhiên Với J.Muh Đầu Chì Siêu Mảnh | Sheis.vn
1532011134 hqdefault - Kênh Phun Điêu - Hướng dẫn kẻ chân mày - Eyebrow Tutorial - Easy Eyebrow Tutorial Ror Beginners P3 | Amazing Hairstyles
1531982613 maxresdefault - Kênh Phun Điêu - [Sheis.vn] So Sánh Sự Khác Biệt Khi Vẽ Lông Mày Bằng Gel - Tint - Pencil | Sheis.vn
1531970676 hqdefault - Kênh Phun Điêu - Hướng dẫn kẻ chân mày - Eyebrow Tutorial -  Easy Eyebrow Tutorial Ror Beginners | Amazing Hairstyles