Home / Phun Xăm Điêu Khắc Chân Mày Tại TPHCM / Kênh Phun Điêu – Hướng dẫn kẻ mắt và kẻ chân mày | Easy Eyeliner and Eyebrow Tutorial For Beginners | Amazing Hairstyles

Kênh Phun Điêu – Hướng dẫn kẻ mắt và kẻ chân mày | Easy Eyeliner and Eyebrow Tutorial For Beginners | Amazing Hairstyles

6 comments

  1. Link mua hàng bộ chì kẻ và khuôn dán chân mày đây nha : https://shopee.vn/B%E1%BB%99-ch%C3%AC-k%E1%BA%BB-ch%C3%A2n-m%C3%A0y-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-i.32005379.1003565474

    – bộ chì kẻ chân mày #95k : gồm 5 chì kẻ và 3 khuôn chân mày
    – Khuôn dán chân mày #70k : có 8 kiểu chân mày, 1 kiểu 4 cặp chân mày
    – Khuôn dán chân mày #80k : có 8 kiểu chân mày, 1 kiểu 8 cặp chân mày
    – Bột tán chân mày #70k : 1 hộp 3 màu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *